Drzewa i Krzewy / z Toba od 2000 roku
Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Luty 19, 2018
REKLAMA
Prawo

Kary za ścięcie drzew chronionych

Maj 14, 2015
Creative CommonsPolski: Rokitnik-gałązka z owocami Deutsch: Sanddorn-Zweig mit Beeren (English: Sea-buckthorn twig with berries, © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2006 / , via Wikimedia Commons)
Ścinanie roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową, w stanie dzikim może być karalne.
Spis roślin chronionych (w naszym serwisie).

Najnowsza ustawa mówi m.in. że w stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków chronionych wprowadza się następujące
zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków;
zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

Zakazy te nie dotyczą roślin dziko rosnących celem:
1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia
prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.

Treść ustawy znajdziesz tutaj (plik PDF).


O opłatach za usunięcie drzew / drzewostanu mówi USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
Art. 85.
1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
  • 270 zł — przy obwodzie do 25 cm;
  • 410 zł — przy obwodzie od 26 do 50 cm;
  • 640 zł — przy obwodzie od 51 do 100 cm;
  • 1 000 zł — przy obwodzie od 101 do 200 cm;
  • 1 500 zł — przy obwodzie od 201 do 300 cm;
  • 2 100 zł — przy obwodzie od 301 do 500 cm;
  • 2 700 zł — przy obwodzie od 501 do 700 cm;
  • 3 500 zł — przy obwodzie powyżej 700 cm.
3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
  • stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew,
  • współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia — kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew.
5. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 200 zł.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5.
7. Stawki, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek, o których mowa w ust. 7 i art. 89 ust. 8.

pobierz pełną treść w formacie PDF
KOMENTARZE
REKLAMA
REKLAMA
Sponsor Grasscent Ltd.
Luty Pylenie: W drugiej połowie miesiąca pylenie leszczyn osiąga maksimum, zaczyna też pylić olsza i klon jesionolistny.

Nie zapomnij: Dziś Imieniny: Arnold, Konrad, Barbacy
Znak Zodiaku: Wodnik
Kalendarz »
REKLAMA

Najlepsze firmy ogrodnicze
 

Bezpieczne płatności

payu
mastercard i visa
Real Time Web Analytics