Drzewa i Krzewy / z Toba od 2000 roku
Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Luty 21, 2018
REKLAMA
Wykorzystanie

Drewno - definicja przemysłowa

Kwiecień 01, 2013
W leśnictwie i drzewnictwie surowiec otrzymywany ze ściętych drzew i formowany przez obróbkę w różnego rodzaju sortymenty. Techniczne właściwości drewna zależą od jego budowy chemicznej, anatomicznej i submikroskopowej; dzięki porowatej budowie oraz systemowi przestrzeni kapilarnych drewno ma dużą wytrzymałość przy małym ciężarze wlaściwym (względna wytrzymałość drewna dorównuje wytrzymałości stali), wykazuje małe przewodnictwo ciepła i dźwięku, a dzięki temu dobre właściwości izolacyjne. Zaletą drewna jest łatwość obróbki, zaś do wad zalicza się dużą higroskopijność, pęcznienie, kurczenie się i pękanie drewna oraz jego małą trwałość. Te wady można wyeliminować lub ograniczyć, produkując drzewne tworzywa. Cechy fizyczne i wytrzymałościowe drewna są różne w zależności od układu elementów budowy anatomicznej (wzdłuż włókien, promieniowo, stycznie). Drewno w przekroju poprzecznym wykazuje współśrodkowe pierścienie, zw. słojami rocznymi, których liczba nad ziemią określa wiek drzewa; na przekrojach słoi rocznych rozróżnia się warstwy drewna wczesnego i późnego, które ma ciężar właśc. 1,5 raza większy od wczesnego;
U większości drzew uwydatniają się dwie strefy na przekroju poprzecznym: biel i twardziel, która ma wyższą trwałość. Drewno jest konglomeratem kilku wielkocząsteczkowych związków org.: celulozy, hemicelulozy, ligniny i in. substancji, jak żywice, woski, tłuszcze, barwniki, garbniki, alkaloidy i związki mineralne. Drewno zbudowane jest w 40-60% z celulozy powiązanej chemicznie i mechanicznie z ligniną i hemicelulozami, które stanowią ok. 15% masy suchego drewna. Udział ligniny, zależnie od gatunku, wynosi 25-30%. Fizyczne i mechaniczne właściwości decydują o możliwości zastosowania drewna w konstrukcjach inżynieryjnych i przemyśle; są to: ciężar właściwy, całkowity skurcz, wytrzymałość na ściskanie, ścinanie, rozciąganie, zginanie statyczne; trwałość zależy od gatunku drewna i warunków zewn. Drewno budynków mieszkalnych ulega zniszczeniu w ciągu kilkudziesięciu lat; w warunkach suchych i stałej wilgotności lub stale zanurzone w wodzie nie niszczeje w ciągu setek lat. Trwałość zwiększa się przez nasycanie drewna substancjami przeciwgnilnymi, zabezpieczającymi od wilgoci, lub ognioodpornymi. Drewno ma zastosowanie w budownictwie jako materiał budowlany, wykończeniowy i pomocniczy (rusztowania, deskowania), w górnictwie (kopalniaki), kolejnictwie (podkłady), telekomunikacji (słupy), w przemyśle meblarskim, chemicznym (do produkcji celulozy i ścieru). Rozwijającą się dziedziną użytkowania drewna jest produkcja tworzyw drzewnych.

W oparciu o Encyklopedię Powszechną PWN, 1974r. Warszawa.
KOMENTARZE
REKLAMA
REKLAMA
Sponsor Grasscent Ltd.
Luty Pylenie: W drugiej połowie miesiąca pylenie leszczyn osiąga maksimum, zaczyna też pylić olsza i klon jesionolistny.

Nie zapomnij: Dziś
Znak Zodiaku: Ryby
Kalendarz »
REKLAMA

Najlepsze firmy ogrodnicze
 

Bezpieczne płatności

payu
mastercard i visa
Real Time Web Analytics