Drzewa i Krzewy / z Toba od 2000 roku
Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Maj 25, 2017
REKLAMA
Prawo

Kary za ścięcie drzew chronionych

Maj 14, 2015
Creative CommonsPolski: Rokitnik-gałązka z owocami Deutsch: Sanddorn-Zweig mit Beeren (English: Sea-buckthorn twig with berries, © Túrelio (via Wikimedia-Commons), 2006 / , via Wikimedia Commons)
Ścinanie roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową, w stanie dzikim może być karalne.
Spis roślin chronionych (w naszym serwisie).

Najnowsza ustawa mówi m.in. że w stosunku do roślin należących do dziko występujących gatunków chronionych wprowadza się następujące
zakazy:
1) zrywania, niszczenia i uszkadzania;
2) niszczenia ich siedlisk i ostoi;
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, stosowania środków chemicznych, niszczenia ściółki leśnej i gleby w ostojach;
4) pozyskiwania, zbioru, przetrzymywania, posiadania, preparowania i przetwarzania okazów gatunków;
zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
6) wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków.

Zakazy te nie dotyczą roślin dziko rosnących celem:
1) wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej, jeżeli technologia
prac uniemożliwia przestrzeganie zakazów;
2) usuwania roślin niszczących materiały lub obiekty budowlane.

Treść ustawy znajdziesz tutaj (plik PDF).


O opłatach za usunięcie drzew / drzewostanu mówi USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
Art. 85.
1. Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa.
2. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm:
  • 270 zł — przy obwodzie do 25 cm;
  • 410 zł — przy obwodzie od 26 do 50 cm;
  • 640 zł — przy obwodzie od 51 do 100 cm;
  • 1 000 zł — przy obwodzie od 101 do 200 cm;
  • 1 500 zł — przy obwodzie od 201 do 300 cm;
  • 2 100 zł — przy obwodzie od 301 do 500 cm;
  • 2 700 zł — przy obwodzie od 501 do 700 cm;
  • 3 500 zł — przy obwodzie powyżej 700 cm.
3. Jeżeli drzewo rozwidla się na wysokości poniżej 130 cm, każdy pień traktuje się jako odrębne drzewo.
4. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia:
  • stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew,
  • współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia — kierując się zróżnicowanymi kosztami produkcji poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz wielkościami przyrostu obwodu pni drzew.
5. Stawkę za usunięcie jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami ustala się w wysokości 200 zł.
6. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni są o 100 % wyższe od opłat ustalonych na podstawie stawek, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 5.
7. Stawki, o których mowa w ust. 2, ust. 4 pkt 1 i ust. 5, podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku waloryzacji o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw środowiska, w terminie do dnia 31 października każdego roku, ogłasza, w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość stawek, o których mowa w ust. 7 i art. 89 ust. 8.

pobierz pełną treść w formacie PDF
KOMENTARZE
REKLAMA
REKLAMA
Sponsor Grasscent Ltd.
Maj Pylenie: Na początku miesiąca kończą pylenie topole i klony, a zaczyna i szybko przechodzi do maksimum dąb i sosna, w połowie maja kończy pylić brzoza, pod koniec miesiąca kończy dąb i wierzby.

Nie zapomnij: Maj to ostatni miesiąc na założenie ogródka ziołowego. Zaczynają też dawać się we znaki chwasty, więc konieczne jest już teraz częste pielenie, zarezerwuj sobie na nie czas. Nadszedł czas na wysadzenie pomidorów i ogórków i zbiór pierwszych plonów spod folii. Dziś Imieniny: Magdalena, Beda, Leon
Znak Zodiaku: Bliźnięta
Kalendarz »
REKLAMA

Najlepsze firmy ogrodnicze
 

Bezpieczne płatności

payu
mastercard i visa
Real Time Web Analytics