Drzewa i Krzewy / z Toba od 2000 roku
Zaloguj się lub zarejestruj.

Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji
Luty 23, 2018
REKLAMA
Historia

Historia i rozwój lasów europejskich

Kwiecień 01, 2013
Forest Map for Europe 2002 / Mapa lasów w Europie stan 2002 (European Forest Institute)
Większość drzew, które dziś spotykamy w lasach to rośliny pochodzenia trzeciorzędowego.
Przed trzeciorzędem w Europie klimat był na tyle ciepły, że rosły tu głównie lasy tropikalne. W skutek następującego obniżenia temperatur lasy zaczęły przypominać składem dzisiejsze drzewostany europejskie, jednak nie trwało to do dziś.
Prawie dwa miliony lat temu na naszych terenach większość drzew stanowiły gatunki dziś porastające Europę wkrótce większość z nich wyginęła w czwartorzędzie.
Wtedy kontynent europejski był pod wpływem zlodowaceń (kliku, przerywanych ociepleniami) które w znaczącym stopniu obniżyły temperatury i uniemożliwiły życie wielu gatunkom drzew i krzewów. Europa na początku czwartorzędu (Plejstocen, epoka lodowcowa) to głównie lodowce, obszar porośnięty tundrą i kilka oaz ciepła gdzie przetrwały nieliczne gatunki roślin królujących nad kontynentem w poprzednim okresie geologicznym.
Kiedy w holocenie (druga połowa czwartorzędu, ok 10 000 lat temu) lodowce cofnęły się ostatecznie z naszego kontynentu okazało się, że przy życiu pozostały głownie rośliny o małych wymaganiach takie jak: brzozy, wierzby, sosny. To właśnie brzoza i sosna były drzewami które opanowały ziemię na blisko 3000 lat!
Pod koniec okresu ich panowania klimat znów zaczął się ocieplać, a pałeczkę przejęły najpierw zarośla leszczynowe, a następnie roślinność stepowa. 5000 lat temu nasi przodkowie spacerowali już wśród dębów, jodeł i świerków. A 3000 lat wstecz mogli już podziwiać jodły, buki, graby.


Około 2000 lat temu rozpoczął się okres subatlanycki, trwający do dziś. Obecnie najwięcej w Europie mamy jodeł i buków, a w cieplejszych miejscach dominują dęby, brzozy i topole.
Przez cały okres panowania poszczególnych drzew oczywiście obecne były również na tych terenach spotykane i dziś drzewa takie jak lipy, jesiony, wiązy itp. Ale dotychczas nie udało im się w warunkach naturalnych rozprzestrzenić się w większym stopniu. W dzisiejszych czasach na stan jakościowy i ilościowych lasów w największym stopniu wpływa działalność człowieka, toteż tak wielki mamy odsetek świerków i sosen tworzących monokultury, które dostarczają drewna szybko i nie mają dużych wymagań, jednak mają wiele braków z punktu widzenia biologii.


Dopiero stosunkowo niedawno, bo w XIX w. rozpoczęto racjonalizować gospodarkę leśną i zalesiać tereny ogołocone przez człowieka, a zaledwie kilkadziesiąt lat temu zdano sobie sprawę z faktycznego stanu równowagi naturalnej i stopnia w jakim została przez człowieka zachwiana rabunkową gospodarką leśną.
KOMENTARZE
REKLAMA
REKLAMA
Sponsor Grasscent Ltd.
Luty Pylenie: W drugiej połowie miesiąca pylenie leszczyn osiąga maksimum, zaczyna też pylić olsza i klon jesionolistny.

Nie zapomnij: Dziś Imieniny: Marta, Damian, Romana
Znak Zodiaku: Ryby
Kalendarz »
REKLAMA

Najlepsze firmy ogrodnicze
 

Bezpieczne płatności

payu
mastercard i visa
Real Time Web Analytics