Drzewa i Krzewy

Porady => Leśnictwo => Jak zniszczyć chwasty w 10-letnim lasku swierkowym

Najlepiej zastosować herbicyd z glyfosatem (np. Round-Up).
Oprysk wykonać bardzo ostrożnie, żeby nie zmoczyć zielonych i niezdrewniałych części świerków.
Polecam także Casaron (stosować przed deszczem lub deszczować po zabiegu).
M.Wilk - studentka V roku ogrodnictwa